Powierzchnie biurowe

POWIERZCHNIE
BIUROWE

Najemcy
 • analiza indywidualnych potrzeb najemcy
 • optymalizacja kosztów związanych z najmem
 • doradztwo w zakresie rozwiązań finansowo – prawnych
 • pomoc przy negocjacji i renegocjacji warunków najmu
 • analiza rynku i wybór optymalnych dla klienta rozwiązań
 • koordynacja procesu zmiany lokalizacji firmy
 • pomoc przy aranżowaniu powierzchni i wprowadzaniu zmian technicznych
Właściciele
 • określanie strategii komercjalizacji nieruchomości
 • opracowywanie strategii marketingowej dla nieruchomości
 • całościowa obsługa najmu w imieniu właściciela
 • wyszukiwanie potencjalnych najemców
 • konsultacje z zakresu rozwiązań prawnych
 • negocjacje umów
 • opiniowanie zawieranych umów najmu

Inwestorzy
 • analiza rynku, badanie aktualnych i przyszłych trendów rynkowych
 • doradztwo inwestycyjne
 • dostęp do atrakcyjnych ofert nieruchomości
 • organizowanie finansowania inwestycji
 • indywidualne rozwiązania dla inwestorów
 • kształtowanie strategii inwestycyjnej
 • pomoc na wszystkich etapach inwestycji